Til alle våre kunder og forretningsforbindelser

Serit Itum Notodden og Kontor 2000 AS / Kontorspar slår seg sammen til et selskap. Sammen blir vi en totalleverandør til kontoret. Vi vil dermed også kunne tilby varer og tjenester til alle deler av virksomheten så som IT løsninger, møbler, kontorrekvisita og forbruksmateriell. Selskapene er nå i en fusjonsprosess som vil være ferdig før sommeren.


Allerede nå starter vi det praktiske samarbeidet med felles personell og varelager. Dere som kunde vil fortsatt treffe oss på de samme e-poster og telefonnummer som tidligere. Vi ser frem til et spennende samarbeid med dere som er våre kunder og leverandører. Organisasjons nr. etter fusjonen vil være 991586253. Spørsmål vedr. dette kan rettes til:


Svein Surtevju tlf: 406 45911 E-post: svein.surtevju@kontorspar.com

Roar Christoffersen tlf: 909 77 886 E-post: roar@itum.serit.no